Elektronski časopisi iz Srbije

Spisak časopisa iz Srbije dostupnih u elektronskoj formi

 

Abecedan popis svih časopisa koji izlaze u Srbiji i imaju svoju elektronsku formu.

 

ISSNNaslovServisiIF 2018
0351-73813+4SeJdetalji
1451-1053ABC časopis urgentne medicineSCIndeksSeJdetalji
2466-3913Accelerando: Belgrade Journal of Music and DanceDOAJSeJdetalji
0354-9542Acta agriculturae SerbicaSCIndeksSeJdetalji
0354-950XActa chirurgica IugoslavicaDoiSerbFree Medical JournalsSCIndeksSeJdetalji
1451-1134Acta ClinicaSeJdetalji
0354-9410Acta Entomologica SerbicaSeJdetalji
0351-6083Acta Facultatis Medicae NaissensisDe GruyterDOAJFree Medical JournalsSeJdetalji
0352-7840Acta historiae medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariaeSeJdetalji
0365-4478Acta medica medianaeFree Medical JournalsSeJdetalji
1452-3868Acta ophtalmologicaSeJdetalji
1450-7188Acta periodica technologicaDOAJDoiSerbSeJdetalji
0351-7217Acta rheumatologica BelgradensiaSeJdetalji
0352-5252Acta Stomatologica NaissiFree Medical JournalsSCIndeksSeJdetalji
0567-8315Acta Veterinaria, BeogradDe GruyterDoiSerbFree Medical JournalsSCIndeksSeJ0.656detalji
2406-2529Administracija i javne politikeSeJdetalji
2217-8155Advanced QualitySeJdetalji
2406-2979Advanced technologiesSeJdetalji
2620-0325Advanced Technologies and MaterialsSeJdetalji
0350-5928AgroekonomikaSeJdetalji