Индексне базе

Kobson

IP: 35.168.111.191, N/A

Web of Science

Шта Web of Science обухвата

Web of Science је on-line верзија која садржи:

(1) три цитатна индекса - претплаћено од 1996

  • SCIexpanded - Science Citation Index Expanded - за 2016 годину обухвата 8833 наслова часописа
  • SSCI - Social Science Citation Index - за 2016 годину - обухвата 3241 наслова часописа
  • AHCI - Arts and Humanities Citation Index - за 2016 годину обухвата 1774 наслов часописа

(2) две секције зборника радова са конференција - претплаћено од 2001

  • CPCI-S Conference Proceedings Citation Index - Science
  • CPCI-SSH Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities

(3) две секције Journal Citation Reporta (JCR) - претплаћено од 2006

  • JCR Science Edition
  • JCR Social Sciences Edition

Више о Journal Citation Report-у.

Списак часописа који излазе у Србији и реферисани су у WoS је значајно повећан у претходне две године, и сви они су прошли процес евалуације.